1. Úvod                                                                                                                                                                                                                                      

Katalog firem firemnizdroje.cz, provozovaný společností Business for all s.r.o. se sídlem Sekaninova 454/6, Nusle, 128 00 Praha 2, IČ: 06107524, (dále jen „Provozovatel“), slouží k poskytování údajů o podnikatelských subjektech (dále jen „Zákazník“). Provozovatel dále umožňuje v této veřejné databázi zákazníkům propagovat vlastní služby a produkty, a tím podporovat podnikatelskou činnost Zákazníků.

  1. Pravidla katalogu firemnizdroje.cz  

Zákazník má možnost rozšířit své základní údaje v databázi o podrobný popis své činnosti, logo, kategorie, klíčová slova a další údaje.

Provozovatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost služeb, nicméně bude vždy v co nejvyšší míře usilovat o znovuzprovoznění služeb a jejich bezproblémový chod.

Provozovatel neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Zákazníky v katalogu firem. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných v katalogu firem ani za jednání Zákazníků.

Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných Zákazníkem.

Odkazy v záznamech Zákazníků mohou vést na webové stránky třetích stran.

Uživatel se zavazuje, že nebude vyvíjet žádnou aktivitu, která by vedla k poškozování konkurence nebo byla nekalou soutěží.

Uživatel se zavazuje vkládat jen pravdivé a věcné informace, nepoužívat vulgarismy a nezneužívat tento web k osobním útokům vůči jiným osobám nebo jinému neetickému jednání.

Uživatel má právo požádat o zrušení svého účtu.

 

  1. Poskytované služby

V základním režimu má Zákazník možnost o sobě publikovat základní a veřejně dostupné údaje.

V rozšířeném režimu má Zákazník možnost vyplnit popis své činnosti, poskytovaných služeb a produktů. Dále možnost doplnit klíčová slova, která charakterizují jeho činnost a zvyšují tak dohledatelnost Zákazníka. Zákazníci v rozšířeném režimu jsou zvýhodňováni vůči Zákazníkům v základním režimu.

Zákazník může využít službu reference (komentáře), které mu mohou pomoci zvýšit důvěryhodnost jeho podnikání a tím i získat nové klienty.

Provozovatel ve vlastním zájmu dbá na kvalitu a pravdivost referencí. Nenese však zodpovědnost za případné chyby nebo nepravdivé údaje vložené uživateli.

Jeden autor může na jednu firmu napsat pouze jednu referenci. Pokud firma pro daného zákazníka realizovala více zakázek, je možné referenci upravit a rozšířit popis a rozsah realizované práce.

Zákazník má právo prostřednictvím Provozovatele údaje o sobě aktualizovat, doplňovat či měnit.

 

 

  1. Cenové ujednání

Záznamy o Zákaznících v základním režimu jsou v katalogu firem vedeny bezplatně.

Záznamy o Zákaznících v rozšířeném režimu jsou zpoplatněny. Provozovatel bude zobrazovat rozšířený záznam o Zákazníkovi po dobu 12 měsíců, pokud není dohodnuto jinak.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky obsahují pouze základní ustanovení a dále se vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (NOZ).

Stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, použije se platné ustanovení dle Obchodního zákoníku.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 20.05.2017.